Solicitantul

Numele organizaţiei CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR BRAȘOV
Cod de înregistrare fiscală 16268507
Adresa instituţiei Strada Poienelor Nr.5 ,Brașov ,Căsuța poștală 1353 O.P. 14 Brașov
Adresa oficială de e-mail a instituţiei crfpabrasov@yahoo.com
Web page http://www.crfpabv.ro/