Obiective

  • Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și eficientizarea tipurilor de servicii furnizate clienților SPO. Îmbunătățirea si diversificarea modalităților de furnizare a serviciilor de formare profesională pentru forța de muncă va duce la creșterea calității, proporțional cu modernizarea și informatizarea acestor servicii.

  • Obiectivele specifice
  1.      Întărirea capacității administrative a SPO prin înființarea serviciilor de tip self-service pentru creșterea gradului de informare al clienților.
  2.      Îmbunătățirea serviciilor furnizate clienților SPO prin celeritatea rezolvării cererilor adresate instituțiilor, prin achiziția, implementarea și dezvoltarea unui program informatic prin care clienții instituțiilor noastre vor avea acces la informațiile cu caracter public, pe baza unei autentificări. Aceștia vor putea avea acces rapid la informații privind:
  • Activitățile de formare
  • Actele necesare înscrierii la cursuri
  • Condiții preliminare înscrierii la cursuri
  • Tipurile de cursuri de formare profesională pentru care instituția este autorizată
  • Costul unui curs
  • Durată
  • Date de începere
  • Solicitări de adeverințe diverse
  3.      Îmbunătățirea serviciului de relații cu publicul
  4.      Reducerea timpilor de așteptare
  5.      Creșterea eficienței serviciilor publice
  6.      Îmbunătățirea relației SPO-clienți
  7.      Orientare către nevoile clienților
  8.      Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor față de serviciile prestate
  9.      Asigurarea transparenței informațiilor
10.      Diversificarea serviciilor oferite de SPO
 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Axei Prioritare 4 “cresterea calitatii serviciilor de ocupare furnizate de S.P.O.” prin atingerea obiectivului operational imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor S.P.O.”

Implementarea proiectului creste gradul de accesibilitate la informatie si reprezinta o masura inovatoare in sprijinul modernizarii institutiei si a stocarii-arhivarii elctronice a datelor utilizate in institutie.

Din această perspectivă, se poate afirma că proiectul îşi aduce o contribuţie majoră la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.