Despre POSDRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman si creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii si asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piața a muncii moderna, flexibila și inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice
·        Promovarea calității sistemului de educație și formare profesională inițială și continuă, inclusiv a învățământului superior și a cercetării;
·        Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii;
·        Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lunga durata pe piața muncii;
·        Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive;
·        Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
·        Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare;
 

    AXA PRIORITARĂ 

   Axa Prioritară - 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

       

    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

 Domeniul de intervenţie - 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”