Justificarea Necesității Implementării Proiectului

Necesitatea de a investi în capacitatea instituționala este recunoscută de Orientările strategice comunitare pentru coeziune (Community Strategic Guidelines for Cohesion), în acele state membre unde performanța socio-economică și buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale următoarei perioade. Aceste investiții sunt implicit legate de reforma continuă și eficientă a sectorului administrației publice, ceea ce conduce la o performanță administrativă sporită.

Implementarea serviciilor de customer self-service și de comunicare automată, instantanee, oferite de program aduc plus valoarea la un cost alocat substanțial scăzut. Necesitatea existenței unui SPO eficient rezidă in următoarele:

1. Eficiența serviciilor publice duce la o productivitate crescută în economie, de exemplu prin proceduri mai rapide, servicii îmbunătățite pentru clienți, valoarea banilor utilizați etc.;

2. Instituțiile administrației publice care funcționează bine sunt o precondiție pentru formularea și implementarea eficienta a politicilor, pentru a promova dezvoltarea socio-economică și a contribui la creșterea economică și crearea de locuri de muncă;

3.Capacitatea instituțională și administrativă eficientă este factorul cheie pentru buna guvernare – un element esențial al Strategiei Lisabona.