Sesiuni de Instruire a grupului tinta -250 persoane din SPO in vederea utilizarii aplicatiei informatice realizate in cadrul proiectului.

Mai 2014 - Eveniment comunicare și promovare Vâlcea

            In  cadrul activitatilor proiectului MECSERV”POSDRU/111/4.1/S/92695, la CRFPA   Valcea partener 4,  in data de 28.05.2014, a avut loc un  Eveniment de comunicare si promovare organizat de CRFPA Brasov in calitate de beneficiar.

            Aceasta activitate a fost coordonata de mamangerul proiectului D-l MARMALICHI Gheorghe care a presenta obiectivele proiectului , cui se adreseaza ,beneficiile pentru clientii si salariatii SPO ,dupa implementarea acestui proiect.

Mai 2014 - Eveniment comunicare și promovare Călărași

            In data de 22.05.2014,  s-a   organizat un  eveniment de comunicare si promovare   la CRFPA Calarasi, partener 1  in cadrul proiectului MECSERV”POSDRU/111/4.1/S/92695. Managerul proiectului a precizat ca proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU Axa 4 ,D.M.I - 4.1 si a prezentat obiectivul general al proiectului : Modernizarea si eficientizarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO, imbunatatirea si diversificarea modalitatilor de gestionare si de furnizare a serviciilor de formare profesionala

Noiembrie 2013 - Conferință lansare proiect

        La TURNU MAGURELE, in data de 21.02.2014, s-a desfasurat un  eveniment  de comunicare si promovare,organizat in cadrul activitatilor proiectului„Modernizare pentru Eficienta si Calitate in SERViciile de Formare Profesionala a Adultilor – MECSERV”

Contract nr: POSDRU/111/4.1/S/92695

        Evenimentul a fost coordonat de managerul proiectului care a facut precizarea ca proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU Axa 4 ,D.M.I - 4.1.

Pages