Despre Proiect

    AXA PRIORITARĂ 

   Axa Prioritară - 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

       

    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

 Domeniul de intervenţie - 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”