Activități

A1 Activități de management al proiectului.

    1.1.Constituirea si organizarea echipei de management si de implementare a proiectului.

    1.2. Activitati de gestiune a proiectului, monitorizare si evaluare a implementarii.

    1.3. Audit Serviciile de audit public independent sunt contractate prin procedurile de achizitie publica si sunt realizate semestrial.

    1.4. Monitorizarea si evaluarea se vor realiza permanent.

A2 Publicitatea și diseminarea proiectului.

    2.1. Elaborarea si distribuirea in fiecare judet al partenerilor, de materiale promotionale de prezentare a proiectului: pliante, flayere, buletine informative, postere, bannere, afise, etc pentru publicitate si informare, chestionare pentru colectarea de pareri si sugestii fata de rezultatele proiectului.

    2.2.Comunicate de presa se vor transmite de beneficiar , spre publicare in presa locala.

    2.3.Conferinte de promovare.

    2.4.Pregatirea si derularea conferintei finale a proiectului.

A3 Achiziții publice

A4 Amenajarea și dotarea spațiilor puse la dispoziția proiectului de către partenerii în fiecare regiune

A5 Implementarea serviciilor de tip self-service.

A6 Organizare de seminarii de prezentare a utilității echipamentelor.

A7 Monitorizare a proiectului