Relevanță

Proiectul propus “Modernizare pentru Eficienta si Calitate in SERViciile de Formare Profesionala a Adultilor-MECSERV” vizeaza implementarea unor servicii noi, cu numeroase beneficii pentru solicitant si parteneri.

Sistemul informatic realizat in cadrul proiectului ofera posibilitatea monitorizarii serviciilor si activitatilor , furnizarea de rapoarte si date statistice cu privire la fluxul de persoane.

Proiectul  va facilita apropierea relatiei client-SPO. Astfel, prin serviciul de self-service, clientii care se adreseaza institutiei nu sunt conditionati de incadrarea in programul de lucru al institutiei de prezenta functionarilor  institutiei . Sistemul este amplasat in loc accesibil pentru a fi utilizat si dupa programul de lucru.

Programele vor veni in intampinarea nevoilor beneficiarilor de formare profesionala, prin reducerea distantei la 0, concomitent cu reducerea timpului alocat activitatilor de informare a viitorilor si actualilor cursanti. De asemenea implementarea unor aplicatii in zona de evidenta a cursantilor si a urmaririi costurilor generate de desfasurarea cursurilor, va eficientiza activitatea Serviciului Public de Ocupare in zona formarii profesionale a adultilor, va creste calitatea muncii angajatilor si implicit calitatea serviciilor oferite de institutiile partenere in proiectul propus spre finanatare.

Noul serviciu va permite obtinerea de informatii reale, complete, integrate, accesibile. In conformitate cu prevederile regulamentelor europene privind fondurile structurale, aceasta finantare solicitata prin Fondul Social European indeplineste criteriile pentru obtinerea unei valori adaugate in contextul asigurarii unor costuri eficiente. 

Suntem generatia care face eforturi sa se adapteze la schimbare si in aceste conditii acceptarea deplina a responsabilitatii personale devine o necesitate psihologica pentru a ne putea adapta la piata muncii.

Prin Constientizare si Responsabilitate grupul tinta va obtine:
- performanta
- invatare
- satisfactie
- potential
- incredere
- automotivare
productivitate mai ridicata
- comunicare ameliorata
- relatii mai bune la locul de munca
- calitatea vietii la locul de munca
- o recunoastere mai mare, mai multa grija fata de clienti
 

Metodele utilizate cu succes in UE, ne sunt exemple vii despre ce inseamna accesul la informatie si comunicare prin metodele tehnologiei informatiei actuale, iar scopul esential al UE, in alocarea de fonduri din FSE, este tocmai reducerea decalajelor dintre organizatiile noastre specifice si cele ale UE, atat din punct de vedere al pregatirii personalului, cat si a formelor organizatorice si a metodelor de realizare a scopurilor propuse.

Acest proiect raspunde exact celor de mai sus, fiind un proiect de tip statie pilot, care, daca isi va putea dovedi viabilitatea,pentru cei 5 parteneri implicati, din cele patru Regiuni de dezvoltare diferite,va putea fi, cu usurinta, multiplicat la nivel national.

Implementarea proiectului ,,Modernizare pentru Eficiență și Calitate în SERViciile de Formare Profesională a Adulților -MECSERV”POSDRU/111/4.1/S/92695” conduce la:
-  Reducerea cu 50% a timpului necesar extragerii de date statistice privind activitatea de formare și de evidența a cheltuielilor;
-  Creșterea accesului la informație al beneficiarilor și avem convingerea ca numărul celor care vor urma un curs de formare la solicitant și partenerii săi va crește cu aprox.30%.
-  Realizarea obiectivului general al Axei Prioritare 4 “creșterea calității serviciilor de ocupare furnizate de S.P.O.” prin atingerea obiectivului operațional îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților S.P.O.”
-  Creșterea gradul de accesibilitate la informație și reprezintă o măsura inovatoare în sprijinul modernizării instituției și a stocării-arhivării electronice a datelor utilizate în instituție. Din această perspectivă, se poate afirma că proiectul își aduce o contribuție majoră la realizarea obiectivului general al Programului Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Subscribe to MECSERV RSS